SKANSKA S.A.
Warszawa O/Gdańsk
ul. Budowlanych 1

Przebudowa Al.Grunwaldzkiej i ul. Żeromskiego
w Elblągu – sieć gazowa i kanalizacja deszczowa

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane S.A.HYDROBUDOWA 9
Poznań ul.Sienkiewicza 22

Wymiana sieci wodociągowej – Elbląg ul. Katowicka,
Metalowców, Słowackiego.

HYDROBUDOWA 9
Wewnętrzne instalacje wod.-kan., inst. C.O.,
kotłownia olejowa w budynku Stacji Uzdatniania Wody
w ElblÄ…gu ul. Malborska.

NAVIMOR-INWEST Sp.z o.o.
Gdańsk
u.Grunwaldzka 212

Sieci zewnętrzne sanitarne. Rozbudowa portu morskiego
W ElblÄ…gu ul.Portowa.

ELZAMBUD Sp.z o.o. PrzedsiÄ™biorstwo Budowlano – Montażowe
ElblÄ…g Ul. Warszawska 135

Instalacja C.O., węzeł C.O., sieć ciepłownicza – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Elblag ul.Polna 8a.

Hotel „WIWALDI”
Kanalizacja sanitarna i deszczowa
Elblag ul. Stary Rynek.

Firma Budowlana ALEXBUD
ElblÄ…g ul.Sadowa 54 D

Instalacje sanitarne – budynek mieszkalno-
usługowy – Elbląg ul.Słoneczna / Kosynierów.

Zakład Ogólnobudowlany Mirosław Markiewicz
Elblag ul. Siedlecka

Instalacje wewn. Wod.-kan., gaz i C.O.
w Budynku 48-rodzinnym
Elblag ul. Wyczółkowskiego 8.

DRESDNER INDUSTRIE-UND
WOHUNUNGSBAUGESLLSCHAFT
MBH Oddział w Polsce Elblag ul.Krolewiecka 108

Sieci i przyÅ‚Ä…cza zewnÄ™trzne – wodociÄ…gowe
knalizacji sanitarnej, deszczowej
Instalacje sanitarne wewnętrzne – wody
Ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej,
C.O., deszczowej, wentylacji, węzeł cieplny.
Budynek wielorodzinny ElblÄ…g ul. Lotnicza.

POL-AQUA S.A.
Oddział Gdańsk Ul. Na Piaskach 10

Przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociagowej
i deszczowej – Odlewnia Żeliwa ALSTOM
ElblÄ…g.

Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.zo.o.
Olsztyn Gutkowo 49

zewnetrzne wod.-kan. ,odwodnienie
– Sieci WewnÄ™trzne instalacje wod.-kan. ,C.O.
w budynku socjalnym- „Moje boisko ORLIK 2012”
Mikołajki Pomorskie, Stare Pole

– Odwodnienie – przebudowa ul. KusociÅ„skiego
W Pasłęku.

– Kanalizacja deszczowa – droga dojazdowa
Do budynków mieszkalnych w Elblągu ul.Wspólna.

INSTAL Sp. z o o.
Gdańsk ul. Budowlanych 31

Instalacje podposadzkowe – Odlewnia ALSTOM
Elblag.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ZRZESZENI
Elbląg ul. Chełmońskiego 7

Wykonanie drenażu – budynek wielorodzinny
Elbląg ul.Wyczółkowskiego.

Zakład Robót Mostowych I Komunikacyjnych MOSTOR s.c.
Rumia ul.Robotnicza 7

Instalacje wodociągowe – most na rzece
Kumiela ElblÄ…g ul. Malborska.

Spóldzielnia Budowlano – Mieszkaniowa ÅšRÓDMIEÅšCIE
Elbląg ul. Hetmańska 7 B

usunięcie kolizji sieci
wod.-kan.
Elbląg ul. Hetmańska 15.

– Naomi vulf, a hüvely könyvének szentelt – mondja a szexológus. – Ez egy izgalmas és teljes váratlan megnyitás egy nÅ‘ belsÅ‘ világának. A könyv nemcsak a nÅ‘k szexualitását vizsgálja meg, hanem egy nÅ‘ online gyógyszertár átgondolására is. Meg fogja fedezni, hogy a lány intim részében a lány érzékelése hogyan befolyásolja vágyát és vágyát, segítve vagy beavatkozni a vállalkozásba, meghatározza a szerelmi kapcsolatokban és a közéletben betöltött szerepét.

TRASKO-INWEST Sp.z o.o.
Ostrzeszów ul. Kościuszki 20

Instalacje i sieci kanalizacyjne, wodociÄ…gowe,
oraz instalacje p.poż. w hali-Gronowo Górne
Ul. Berylowa.

PrzedsiÄ™biorstwo Produkcyjno – Handlowe CONEX sp.z o.o.
PÅ‚ock Ul.Graniczna 53

Wykonanie sieci wodnego roztworu
środka pianotwórczego, kanalizacja odwadniajaca,
zraszaczowa, instalacja gaśnicza-
W Bazie Paliw w Chruścielu.

Elblaskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
ElblÄ…g ul. Rawska 2-4

Kanalizacja sanitarna PVC D= 200mm
Elblag ul. Rzemieślnicza.

Przedsiębiorstwo Dróg I Mostów Sp.z .o o.
Elblag ul. Zagonowa 12

– Roboty wodno- kanalizacyjne i gazowe
– przebudowa skrzyżowania ulic: Skrzydlata,
Lotnicza, Kilińskiego w Elblągu.
– UsuniÄ™cie kolizji gazu – rozbudowa trakcji
Tramwajowej w Elblagu ul.Browarna.

ELZAMBUD Sp.z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe
ElblÄ…g Ul. Warszawska 135

Wewnetrzne instalacje C.O. i wod.-kan.
zespoł Szkół Informatycznych
ElblÄ…g ul. Rycerska.

ElblÄ…g, oÅ›. „Za PolitechnikÄ…â€
3 budynki mieszkalne 40-sto rodzinne – wewn. instalacje wod.- kan., CO, gaz + węzeł cieplny

Reda, UrzÄ…d Poczty
wewn. instalacje wod-kan., c.o., węzeł cieplny oraz zewnętrzne sieci

ElblÄ…g, ul. Nowodworska
40-sto rodzinny budynek mieszkalny – wewn. instalacje c.o., wod-kan, gaz, kotłownia gazowa oraz zewnętrzne sieci

Elbląg, ul. Bałuckiego
2 budynki mieszkalno-usługowe – wewn. instalacje wod-kan, c.o.,gaz, węzeł cieplny oraz przyłącza.2002 r

ElblÄ…g, ul. Zw. Jaszczurczego
budynek mieszkalno-usługowy – wewn. instalacje c.o., wod-kan, gaz oraz węzeł cieplny

ElblÄ…g, ul. Nitschmana
budynek mieszkalno-usługowy – wewn. instalacje c.o., wod-kan oraz węzeł cieplny

ElblÄ…g, ul. Traugutta
budynek mieszkalny – wewn. instalacje wod-kan, c.o., gaz, węzeł cieplny oraz zewnętrzne sieci i przyłącza

Siedlisko Rolnicze Lipnik k/Kadyn
budynek mieszkalny oraz obiekty towarzyszące – wewn. instalacje wod-kan, c.o., wentylacje, kotłownia olejowa oraz zewnętrzne sieci, przyłącze c.o. z rur preizolowanych i drenaże.1999 r

Elbląg, ul. Przyjaźni
2 budynki mieszkalne 24-ro rodzinny – wewn. instalacje wod-kan, c.o., gaz 2002 r

Elbląg, ul. Kościuszki
Hala Widowiskowo-Sportowa – wewn. instalacje wod-kan, c.o.

ElblÄ…g, ul. Zajchowskiego
Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 12 – wewn. instalacje wod-kan, c.o. oraz węzeł cieplny

Elbląg, ul. Królewiecka
adaptacja budymku na Przychodnię Zdrowia – wewn. instalacje wod-kan, c.o.

Sztutowo, UrzÄ…d Poczty
modernizacja kotłowni oraz systemu grzewczego.2000 r

Stare Pole, UrzÄ…d Poczty
modernizacja kotłowni oraz systemu grzewczego.2000 r

Frombork, ul. Rybacka
modernizacja budynku mieszkalno-magazynowego na część mieszkalną i rehabilitacji – wewn. instalacje wod-kan, c.o. oraz kotłownia olejowa

Markusy, UrzÄ…d Poczty
modernizacja kotłowni. 2001 r

Ryjewo, UrzÄ…d Poczty
modernizacja kotłowni. 2001 r

Elblag, ul. Giermków
modernizacja ulicy – kanalizacja deszczowa.2001 r

Elbląg, ul. Kiedrzyńskiego
modernizacja ulicy – kanalizacja deszczowa. 2000 r

ElblÄ…g ul. Krakusa
droga dojazdowa do zabudowań jednorodzinnych – kanalizacja deszczowa

Elbląg, ul Królewiecka
Schroniska dla zwierząt – wewn. instalacje wod-kan, c.o. oraz kotłownia olejowa

Gronowo Elbląskie – Gimnazjum
wewn. instalacje wod-kan, c.o., kotłownia olejowa oraz przyłącza

Elbląg, ul. Królewiecka
Wojewódzki Szpital Zespolony – Pododdział Wzmożonej Opieki Kardiologicznej – wewn. instalacje wod-kan, c.o., wentylacja mechaniczna

ElblÄ…g, HDZ ElblÄ…g Sp. z o.o. Kraków [Centrum UsÅ‚ugowo-Handlowe „AHOLD-OGRODYâ€]
odwodnienie skrzyżowania ul. Płk. Dąbka-Węgrowska i ul. Ogólna-Lubelska, przebudowa i zabezpieczenie gazociągu na ul. Ogólnej, montaż kolektora deszczowego ul. Ogólna i Płk.Dąbka + urządzenia podczyszczające.

ElblÄ…g, ZUO sp. z o.o. przy ul. Mazurskiej
Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z modernizacją kotłowni oraz przyłącza gazowego n/c do budynku administracyjno-socjalnego. 2005 r

ElblÄ…g, Bank PKO BP
Wykonanie instalacji wewnętrznej wod-kan i c.o. oraz c.t., sieci wodociągowej z przyłączem, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem, sieci kanalizacji deszczowej z przyłączem. 2003 r

Elbląg, 13 Elbląski Pułk Przeciwlotniczy
Wykonanie robót remontowo-budowlanych sanitariatów i umywalni w budynkach koszarowych. 2001 r

Elbląg, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul.Polna 8c
Wykonanie prac remontowych sanitariatów w budynku szkoły. 2002 r

Elbląg, Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Nowodworska 2 i ul. Żyrardowska 69
Wykonanie robót instalacyjnych w 40 – rodzinnych budynkach mieszkalnych. 2001 r

Kamienica Elbląska, Zakład Aktywizacji Zawodowej
Wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan. i c.o., zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, robót drogowych z kostki betonowej. 2003 r

ElblÄ…g
Rozbudowa budynku Unitanków 4a na terenie browaru w Elblągu. 2003 r

Elbląg, Skanska S.A. Oddział GPRD Gdańsk
Przebudowa Alei Grunwaldzkiej i ul. Żeromskiego w Elblągu. 2005 r

Elblag, Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Przebudowa i przełożenie gazociągu przy ul.Bema. 2005 r

Elblag, Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Elzambud Sp. z o.o.
Wykonanie sieci gazowej do budynku przy ul Warszawskiej 135. 2004 r

Gronowo Górne, Gminna Szkoła Podstawowa Nr 1
Modernizacja i rozbudowa sieci i przyłączy gazowych. 2005 r

ElblÄ…g, Cmentarz Komunalny „DÄ™bicaâ€
Wykonanie dróg i alejek cmentarnych dla kwatery EII-9.2004 r

ElblÄ…g, ul. Wojska Polskiego 1
Adaptacja budynku b. Urzędu Wojewódzkiego na Instytut Informatyki PWSZ. 2003 r

Tolkmicko, UrzÄ…d Poczty
Przebudowa systemu grzewczego. 2003 r

ElblÄ…g, Gmina Miasto ElblÄ…g
Wykonanie odcinka ujściowego kolektora deszczowego z wylotem do basenu Stoczni Elbląg. 2003 r

ElblÄ…g, Gmina Miasto ElblÄ…g
Montaż zbiornika do gromadzenia nieczystości ciekłych wraz z przyłączem sanitarnym w Schronisku dla Zwierząt. 2003 r

ElblÄ…g, Gmina Miasto ElblÄ…g
Prace modernizacyjne, ogólnobudowlane oraz instalacyjne w Centrum Pomocy Rodzinie przy ul.Winnej. 2003 r

ElblÄ…g, ul.Rawska 3
Wykonanie remontu budynku Gimnazjum Nr 6. 2002 r

Lelkowo, UrzÄ…d Poczty
Przebudowa systemu grzewczego. 2003 r

Elbląg, Zakład Utylizacji Odpadów ul.Mazurska 42
Wykonanie instalacji do odbioru biogazu i zraszania odciekami odpadów z kopca Nr 1.2005 r

Elbląg, ul.Żyrardowska
Wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci deszczowej. 2004 r

ElblÄ…g, ul. PÅ‚k DÄ…bka
przebudowa ulicy – kanalizacja deszczowa i sanitarna.2001 r